Hvad betyder ejendomshævd

Hvad betyder ejendomshævd

Hvad betyder ejendomshævd i grunden. Hvis man kigger på ordet hævd betyder det “noget man har”. I dag benyttes ejendomshævd, som ejendomsretten over et stykke jord. Der er dog visse forhold du skal have for øje, før du kan kræve ejendomshævd over en anden mands jord.

Hvad betyder ejendomshævd og hvornår kan det kræves

At kræve ejendomsretten over “noget man har” ifølge forholdene for ejendomshævd, er der visse forhold der skal være opfyldt før det kan gøre sig gældende. For hvornår kan man kræve ejendomsretten over en anden mands jord. Herunder kan du læse, hvilke forhold der skal være opfyldt, før du kan kræve ejendomshævd eller ejendomsretten.

 

  • Der skal være rådet over en anden mands ejendom
  • Der skal være rådet over arealet uden eller mod aftale
  • Der skal være rådet over arealet i mindst 20 år
  • Der skal være rådet kontinuerligt i hele perioden på de 20 år
  • Der må ikke have være hævd afbrydelse gennem dom/kendelsen

 

For at de ovenstående forhold kan komme i betragtning, må ejeren ikke have benyttet sig af det pågældende areal igennem denne tidsperiode på 20 år. Det kan blandt andet være, at pløje linien har rykket sig igennem årene, uden at den pågældende ejer har gjort dig opmærksom på dette. Her kan du vinde ejendomshævd af det benyttede jord, selvom du ikke er ejeren af jorden.

Mulighed for begrænset ejendomshævd

Det er også muligt at vinde det der kaldes for begrænset ejendomshævd. I dette tilfælde kan det være kontinuerlig færden gennem 20 år, via en anden mands private vej. Det gælder dog kun, hvis ikke din færden på vejen er blevet påtalt af den givne ejer. Ved at vinde begrænset hævd kan du fortsætte din færden på den private vej.

 

Både i forhold til ejendomshævd og begrænset ejendomshævd, kan du kontakte en landinspektør for kyndig vejledning. Her kan de informere og rådføre dig, om dine muligheder for at vinde ejendomshævd.